bi_latyrus.jpg
BioGro

Produktblad (Pdf)

 

Planteforstærker og specialgødning baseret på vækstfremmende bakterier. Til behandling af prydplanter, grøntsager, jordbær etc. Giver i nogle kulturer; bl.a. tomater og Cotoneaster, forbedret rodvækst de følgende uger efter behandling.

 

Indhold

5 liter, Naturlige ekstrakter og specifikke biomolekyler som er udvundet fra kulturer af mikrorganismer.

Mikroorganismer: humusproducerende -, fosfatnedbrydende - og nitrogenfikserende bakterier.

Næringsstoffer: 11-0-4

Kvælstof (N)  11%

(Amid 4,8%; Nitrat 3,8%; Ammonium 2,4%);

Kalium (vandopløseligt) 4,1%;

Jern (Fe) 0,5%

Mangan (Mn) 0,1%.

 

Virkemåde
Næringsstofferne og de organiske molekyler i BioGro stimulerer planten til øget roddannelse. Samtidig koloniserer de vækstfremmende bakterier i BioGro  vækstmediet og nedbryder nærningsstoffer som kvælstof og fosfor til lettere optagelige forbindelser. Resultatet er hurtigere rodetablering og flere rodhår - især i sterile vækstmedier som f.eks. grodan (se foto: rodudvikling i tomater efter 2 behandlinger med BioGro).

 

Dosering

2 liter BioGro/1000 kvm (0,5 liter pr. bruttokvm til behandling af måtter). Opblandes i vandingsvandet og tilføres vækstmediet med. f.eks. dryp.

 

Behandlingstidspunkt

Tilføres umiddelbart efter første roddannelse. Gentages 2 gange med 3 ugers interval. I sterile medier gentages behandlingen herefter hver 2.-3. måned.

 

Opbevaring
Opbevares uåbent på et tørt, rent og aflukket sted, ved 5 - 15°C, adskilt fra fødevarer. Indledende tålsomhedsforsøg på kulturen anbefales. Benyt støvbeskyttende beklædning, maske og briller.
Produktet indeholder ikke sundhedsskadelige stoffer og der er ingen behandlingsfrist eller negativ effekt på nyttedyr.© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445