oeresnudebille2.jpg
Bladlusgalmyg (Aphidoletes aphidimyza)

Produktblad (Pdf)

Bladlusgalmyggen er fremragende til at rydde op i bladlusangreb; f.eks. i krydderurter. Ikke selektiv som bladlussnyltehvepsene; tager stort set alle arter af bladlus.


Biologi
Bladlus-galmyggen er som voksen et ret uskadeligt, spinkelt insekt der er nataktiv. Den er ca. 2 mm lang. Den voksne galmyg flyver kun om aftenen/natten, hvor den aktivt søger efter bladlus, som den kan lægge sine æg i nærheden af.

 

Antallet af æg er afhængigt af antallet af bladlus. Ud af ægget klækker der efter et par dage en larve, der straks søger frem til bladlusene, som den kravler ind under og udsuger. Bladlusene reagerer ikke på dette, og larven har derfor fri adgang til at slå alle bladlusene i kolonien ihjel. Larven forpupper sig efter en uge nede i jorden og efter ca. 14 dage klækker en ny galmyg.

Anvendelse
Forebyggende: 1-4 stk/kvm/14. dag
Ved bladlusangreb: antal meget afhængig af kultur og størrelsen af angreb; f.eks. udsættes 2-10 stk/kvm 1-3 gange med én uges interval.

En flaske med 2.000 stk. galmyg udsættes i 5-6 portioner jævnt fordelt i huset eller i nærheden af de bladlus man finder. Bunkerne fordeles på pottejorden i skygge, da galmyggen ønsker høj fugtighed.

Bladlusgalmyg er meget følsomme overfor anvendelse af svovl og anden kemi.  Andre faktorer der er vigtige for god effekt er

  • høj luftfugtighed (>60-70%RH),
  • ikke for megen træk,
  • lang dagslængde (> 16 timer) eller supplerende kunstlys.
  • aftentemperatur på minimum 16°C.
  • slukket lys 1-3 timer ved skumring/morgen, da galmyg flyver i denne periode

Produktbeskrivelse
Bladlus-Galmyg sælges som pupper opblandet i vermiculite med 1.000 stk. eller 2.000 stk pupper pr . flaske.

 

Opbevaring
Bør anvendes straks efter modtagelsen, men kan dog opbevares et par dage ved 8 - 10°C.


 

galmyg_larve.jpg
Orange galmyglarve i færd med at æde bladlus.

 

galmyg.jpg
Voksen galmyg.

 


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445