oeresnudebille.jpg
Franklinothrips

Udseende

Den voksne Franklinothrips er sort og ligner meget i udseende, bevægelsesmønster og størrelse en myre. Larven er meget karakteristisk: Den er stærkt orange.

 

Levevis

Både den voksne Franklinothrips og larven lever af  planteskadelige tripsarter f.eks. Echinothrips americanus, Parthenothrips sp., Heliothrips sp. og Hercinothrips sp. og er dermed en rovtrips. Det er larvestadierne af de nævnte tripsarter der angribes og spises.

 

Franklinothrips lever på blade, hvor deres føde findes, hvilket vil sige på mange forskellige primært tropiske grønne planter lige fra urter til træagtige planter. Naturlig udbredelse er i subtropiske- og tropiske regioner, hvor den betragtes som nyttedyr, f.eks. i Avocado-plantager.

 

Livscyclus

Den voksne trips lægger sine æg på planten. Af ægget klækker larven, der ernærer sig af forskellige tripsarter. Efter 2 larvestadier dannes puppestadiet, der ingen føde optager, og herefter klækkes den voksne thrips.

 

Anvendelse

Franklinothrips anvendes til biologisk bekæmpelse af trips primært i indendørsbeplantninger (kontorer etc.) og mod Echinothrips i væksthuse.

Rovtripsene fordeles jævnt på de planter/blade, hvor der er konstateret ovennævnte skadelige thripsarter.

Udsugede tripslarver skal kunne findes på de angrebne blade efter 3-4 uger.

Franklinothrips bruges til biologisk bekæmpelse i det meste af Europa, herunder Danmark.

 

Pakning

Fås i pakker med 100 stk.,  250 stk. og 500 stk.

 

Opbevaring

Udsæt tripsene straks efter modtagelsen. Er dette ikke muligt kan de opbevares  1-2 dage på køl ved  10 -12 oC

 

 © Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445