liljebiller2.jpg
Spinderovmider (Phytoseiulus persimilis)

Produktblad (Pdf)

Spinderovmider (Phytoseiulus persimilis) er det primære valg til bekæmpelse af spindemider og de fungerer fremragende under de rette forhold.


Biologi
Spinde-Rovmiden, der kun kan overleve på væksthus spindemider, er naturligt forekommende i subtroperne, og vil derfor ikke kunne overleve vinteren under nordlige forhold.

 

Spinde-Rovmiden virker ved ca. 15-35°C og fungerer optimalt ved 18-27°C og en relative luftfugtighed over 60%. Ved temperaturer over 24°C. vil rovmiden fordoble sit antal på få dage, og altid vinde over Spindemiderne. 
Rovmiderne hæmmes af svovl.

Produktbeskrivelse
Spinde-rovmiden sælges i enheder af 500, 2000 eller 10.000 stk i flaske med granulat (vermiculite) eller med savsmuld.

 

Anvendelse
Spinde-rovmider anvendes primært planter med begyndende angreb af spindemider. Kan også anvendes forebyggende i kulturer med erfaring for angreb.

Granulatet fordeles på angrebne planter samt på de omkringstående planter i et lavere antal. 1000 stk. kan overkomme et angreb af spind, der er udbredt på et område svarende til 3 - 4 A-ark. Placer også  flaske og låg på planten.

Ved forebyggende udsætning fordeles granulatet jævnt over planterne på hele arealet hver uge eller hver 2. uge. Bioboxe kan også anvendes på høje planter.

Forebyggende anvendes 1 - 5 Spinderovmider pr. kvm. ved hver udsætning.

 

Opbevaring
Spinde-rovmider udsættes umiddelbart efter modtagelsen, men kan i nødstilfælde opbevares et par dage på køl ved 6 - 8°C.

 

Salg til private - www.nyttedyr.dk


 

rovmide_spind.jpg
Rovmide (t.v.) angriber spindemide.


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445